Lokālie dārgumi

Iniciatīvas gaitā iespējams pieteikt arī lokālos objektus, kas atrodas Jelgavas pilsētā, Jelgavas vai Ozolnieku novados, tādējādi iesakot šos objektus apmeklēt iniciatīvas dalībniekiem.

Aicinām apmeklēt pieteiktos objektus, kuri ir apstiprināti un par kuriem publicēta informācija un uzdevumi.

Iniciatīvā pieteiktie lokālie dārgumi:

"Reinas zirgi"

"Reinas zirgi"

Skatīt vairāk

7 ozoli Lielplatones muižas parkā

7 ozoli Lielplatones muižas parkā

Skatīt vairāk

A.Spertāla dzimtās mājas Žagatas

A.Spertāla dzimtās mājas Žagatas

Skatīt vairāk

Abgunstes muiža

Abgunstes muiža

Skatīt vairāk

Abgunstes muižas aka

Abgunstes muižas aka

Skatīt vairāk

Abgunstes muižas dīķi

Abgunstes muižas dīķi

Skatīt vairāk

Abgunstes muižas parks

Abgunstes muižas parks

Skatīt vairāk

Abgunstes muižas saimniecības ēkas

Abgunstes muižas saimniecības ēkas

Skatīt vairāk

Aizupes skola

Aizupes skola

Skatīt vairāk

Akmens Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Elejas nodaļai

Akmens Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Elejas nodaļai

Skatīt vairāk

Aktīvās atpūtas un sporta vieta "Līgotnes"

Aktīvās atpūtas un sporta vieta "Līgotnes"

Skatīt vairāk

Aktivitāšu centrs ”Kalnciems”

Aktivitāšu centrs ”Kalnciems”

Skatīt vairāk

Amatniecības centrs "Jaunlīdumi"

Amatniecības centrs "Jaunlīdumi"

Skatīt vairāk

Amatniecības centrs "Līve"

Amatniecības centrs "Līve"

Skatīt vairāk

Andreja Stērstes kapa piemineklis

Andreja Stērstes kapa piemineklis

Skatīt vairāk

Aspazijas dzimtās mājas "Daukšas"

Aspazijas dzimtās mājas "Daukšas"

Skatīt vairāk

Atjaunotā Līvbērzes brīvdabas estrāde

Atjaunotā Līvbērzes brīvdabas estrāde

Skatīt vairāk

Audzētava Medrozes

Audzētava Medrozes

Skatīt vairāk

Augstākā egle Jelgavas novadā

Augstākā egle Jelgavas novadā

Skatīt vairāk

Barona taka Vilcē

Barona taka Vilcē

Skatīt vairāk

Berķenes muiža

Berķenes muiža

Skatīt vairāk

Berķenes muižas atpūtas zona

Berķenes muižas atpūtas zona

Skatīt vairāk

Berķenes muižas dīķis

Berķenes muižas dīķis

Skatīt vairāk

Berķenes muižas klēts

Berķenes muižas klēts

Skatīt vairāk

Berķenes muižas lauku rezidences

Berķenes muižas lauku rezidences

Skatīt vairāk

Berķenes skola Vilces pagastā

Berķenes skola Vilces pagastā

Skatīt vairāk

Bērnu un jauniešu nometnes vieta "Lediņi"

Bērnu un jauniešu nometnes vieta "Lediņi"

Skatīt vairāk

Bērvircavas bibliotēka

Bērvircavas bibliotēka

Skatīt vairāk

Bērvircavas muiža

Bērvircavas muiža

Skatīt vairāk

Bērvircavas muižas parks

Bērvircavas muižas parks

Skatīt vairāk

Bērvircavas ozols

Bērvircavas ozols

Skatīt vairāk

Bērvircavas Tautas nams

Bērvircavas Tautas nams

Skatīt vairāk

Bērzes upe

Bērzes upe

Skatīt vairāk

Bijušais Lielvircavas Kultūras nams

Bijušais Lielvircavas Kultūras nams

Skatīt vairāk

Bijušās šaursliežu vilcienu līnijas posms Sesavā

Bijušās šaursliežu vilcienu līnijas posms Sesavā

Skatīt vairāk

Bijusī Glūdas skola

Bijusī Glūdas skola

Skatīt vairāk

Blankenfeldes muiža

Blankenfeldes muiža

Skatīt vairāk

Blankenfeldes muižas iebraucamie vārti

Blankenfeldes muižas iebraucamie vārti

Skatīt vairāk

Blankenfeldes muižas parks

Blankenfeldes muižas parks

Skatīt vairāk

Brāļu kapi pie Sesavas pamatskolas

Brāļu kapi pie Sesavas pamatskolas

Skatīt vairāk

Bramberģes bibliotēka

Bramberģes bibliotēka

Skatīt vairāk

Bramberģes muiža

Bramberģes muiža

Skatīt vairāk

Bramberģes muižas vārtu tornis

Bramberģes muižas vārtu tornis

Skatīt vairāk

Bramberģes strauts

Bramberģes strauts

Skatīt vairāk

Brīvdabas atrakciju laukums "Viesu Līči"

Brīvdabas atrakciju laukums "Viesu Līči"

Skatīt vairāk

Dabas liegums "Kalnciema pļavas"

Dabas liegums "Kalnciema pļavas"

Skatīt vairāk

Dabas parks Vilce

Dabas parks Vilce

Skatīt vairāk

Dagmāras Medemas kapa vieta

Dagmāras Medemas kapa vieta

Skatīt vairāk

Dīķis Vircavas parkā

Dīķis Vircavas parkā

Skatīt vairāk

Dižkoks parastā liepa

Dižkoks parastā liepa

Skatīt vairāk

Dižkoks- baltā robīnija

Dižkoks- baltā robīnija

Skatīt vairāk

Dzelzceļa stacija  Meitene

Dzelzceļa stacija Meitene

Skatīt vairāk

Dzelzceļa stacija Līvbērze

Dzelzceļa stacija Līvbērze

Skatīt vairāk

Dzintara kapela

Dzintara kapela

Skatīt vairāk

Dzirnieku bibliotēka

Dzirnieku bibliotēka

Skatīt vairāk

Elejas kausakmens

Elejas kausakmens

Skatīt vairāk

Elejas muīzās dīķa pussala

Elejas muīzās dīķa pussala

Skatīt vairāk

Elejas muižas drupas

Elejas muižas drupas

Skatīt vairāk

Elejas muižas parka estrāde

Elejas muižas parka estrāde

Skatīt vairāk

Elejas muižas tējas namiņš un parks

Elejas muižas tējas namiņš un parks

Skatīt vairāk

Elejas pagasta bibliotēka.

Elejas pagasta bibliotēka.

Skatīt vairāk

Elejas pagasta jauniešu deju kolektīvs „Tracis”

Elejas pagasta jauniešu deju kolektīvs „Tracis”

Skatīt vairāk

Elejas pagasta pārvalde

Elejas pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Elejas pagasta senioru vokālais ansamblis “Varavīksne”

Elejas pagasta senioru vokālais ansamblis “Varavīksne”

Skatīt vairāk

Elejas PII "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

Elejas PII "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

Skatīt vairāk

Elejas Saieta nams

Elejas Saieta nams

Skatīt vairāk

Elejas sākumskola

Elejas sākumskola

Skatīt vairāk

Elejas skolas simtgadei veltīts akmens

Elejas skolas simtgadei veltīts akmens

Skatīt vairāk

Elejas vidusskola

Elejas vidusskola

Skatīt vairāk

Emburgas muiža

Emburgas muiža

Skatīt vairāk

Emburgas pilskalns

Emburgas pilskalns

Skatīt vairāk

Ērmiķu priedes

Ērmiķu priedes

Skatīt vairāk

Franksesavas muiža

Franksesavas muiža

Skatīt vairāk

Gada labākā būve Latvijā- atjaunotā Līvbērzes skolas mājturības ēka

Gada labākā būve Latvijā- atjaunotā Līvbērzes skolas mājturības ēka

Skatīt vairāk

Gaismas dārzs

Gaismas dārzs

Skatīt vairāk

Galamuižas dīķis ar ozolkoka grīdu

Galamuižas dīķis ar ozolkoka grīdu

Skatīt vairāk

Galamuižas kalpu māja Sesavas pagastā

Galamuižas kalpu māja Sesavas pagastā

Skatīt vairāk

Ģederta Eliasa dzimtas mājas "Zīlēni"

Ģederta Eliasa dzimtas mājas "Zīlēni"

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta bērnu folkloras kopa “Dzīpariņi”

Glūdas pagasta bērnu folkloras kopa “Dzīpariņi”

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta kultūras nams Nākotne

Glūdas pagasta kultūras nams Nākotne

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta pārvalde

Glūdas pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta Saieta nams

Glūdas pagasta Saieta nams

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta senioru deju kolektīvs “Sens tik sens”

Glūdas pagasta senioru deju kolektīvs “Sens tik sens”

Skatīt vairāk

Glūdas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne”

Glūdas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne”

Skatīt vairāk

Glūdas PII "Taurenītis".

Glūdas PII "Taurenītis".

Skatīt vairāk

Glūdas pirmsskolas deju kolektīvs "Taurenītis"

Glūdas pirmsskolas deju kolektīvs "Taurenītis"

Skatīt vairāk

J .Bisenieka dzimtās mājas

J .Bisenieka dzimtās mājas

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas muiža

Jaunsvirlaukas muiža

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas pagasta bērnu vokālais ansamblis „Pumpuriņi”

Jaunsvirlaukas pagasta bērnu vokālais ansamblis „Pumpuriņi”

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas pagasta fokloras kopa "Liepāre"

Jaunsvirlaukas pagasta fokloras kopa "Liepāre"

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi

Jaunsvirlaukas pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Jaunsvirlaukas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Svirlauka"

Jaunsvirlaukas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Svirlauka"

Skatīt vairāk

Jēkabnieku kultūras nams

Jēkabnieku kultūras nams

Skatīt vairāk

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Elejas mācību punkts

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Elejas mācību punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Līvbērzes  mācību punkts

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Līvbērzes mācību punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Staļģenes mācību punkts

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Staļģenes mācību punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Zaļenieku mācību punkts

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas Zaļenieku mācību punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas novada  Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

Skatīt vairāk

Jelgavas novada apvienotais skolēnu koris "Asni"

Jelgavas novada apvienotais skolēnu koris "Asni"

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta un Ozolnieku novada Salgales pagasta jauktais koris "SVĪRI"

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta un Ozolnieku novada Salgales pagasta jauktais koris "SVĪRI"

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktais koris "SIDRABE"

Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktais koris "SIDRABE"

Skatīt vairāk

Jelgavas novada logo

Jelgavas novada logo

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalciema mācību punkts

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalciema mācību punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola Šķibes konsultāciju punkts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola Šķibes konsultāciju punkts

Skatīt vairāk

Jelgavas novada senioru koris „GAISMA”

Jelgavas novada senioru koris „GAISMA”

Skatīt vairāk

Jelgavas Novada Sporta Centrs

Jelgavas Novada Sporta Centrs

Skatīt vairāk

Jelgavas novada Vilces pagasta jauktais koris "VILCE"

Jelgavas novada Vilces pagasta jauktais koris "VILCE"

Skatīt vairāk

K.Ulmaņa stādītais ozols

K.Ulmaņa stādītais ozols

Skatīt vairāk

Kādreizējā dzelzceļa stacija Sesava

Kādreizējā dzelzceļa stacija Sesava

Skatīt vairāk

Kādreizējais Vircavas vidusskolas internāts

Kādreizējais Vircavas vidusskolas internāts

Skatīt vairāk

Kafejnīca "Zemnieka cienasts"

Kafejnīca "Zemnieka cienasts"

Skatīt vairāk

Kalnaišu kapu kapliča

Kalnaišu kapu kapliča

Skatīt vairāk

Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu baznīca

Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu baznīca

Skatīt vairāk

Kalnciema Kultūras nams

Kalnciema Kultūras nams

Skatīt vairāk

Kalnciema pagasta padome

Kalnciema pagasta padome

Skatīt vairāk

Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pavediens”

Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pavediens”

Skatīt vairāk

Kalnciema pagasta vidusskola

Kalnciema pagasta vidusskola

Skatīt vairāk

Kalnciema PII Mārīte

Kalnciema PII Mārīte

Skatīt vairāk

Kalnciema skolas akmens

Kalnciema skolas akmens

Skatīt vairāk

Kalnciema vidusskola

Kalnciema vidusskola

Skatīt vairāk

Kalnciema-Klīves evanģēliski luteriskā baznīca

Kalnciema-Klīves evanģēliski luteriskā baznīca

Skatīt vairāk

Kara hospitālis Sesavā

Kara hospitālis Sesavā

Skatīt vairāk

Kaupēna dzirnavas

Kaupēna dzirnavas

Skatīt vairāk

Kaupēna Dzirnavu ezers

Kaupēna Dzirnavu ezers

Skatīt vairāk

Kaupēna grava

Kaupēna grava

Skatīt vairāk

Kokapstrādes darbnīca "Amatnieki"

Kokapstrādes darbnīca "Amatnieki"

Skatīt vairāk

Kooperatīvs Latraps

Kooperatīvs Latraps

Skatīt vairāk

Krāckalnu ezers

Krāckalnu ezers

Skatīt vairāk

Krāču kalni

Krāču kalni

Skatīt vairāk

Kroņvircavas muižas pils

Kroņvircavas muižas pils

Skatīt vairāk

Latraps iesalnīca

Latraps iesalnīca

Skatīt vairāk

Latvijas brīvvalsts laika Jēkabnieku pagastnams

Latvijas brīvvalsts laika Jēkabnieku pagastnams

Skatīt vairāk

Latvijas dižkoks- Elejas muižas parka priede

Latvijas dižkoks- Elejas muižas parka priede

Skatīt vairāk

Latvijas simtgades ozols Elejas muižas parkā

Latvijas simtgades ozols Elejas muižas parkā

Skatīt vairāk

Latvijas valsts mežu atpūtas vieta pie Kalnciema vidusskolas

Latvijas valsts mežu atpūtas vieta pie Kalnciema vidusskolas

Skatīt vairāk

Lauku mājas "Blūdži"

Lauku mājas "Blūdži"

Skatīt vairāk

Leišmalītes ceļa zīme Vilces pagastā

Leišmalītes ceļa zīme Vilces pagastā

Skatīt vairāk

Lielmātes avotiņš Vilces dabas parkā

Lielmātes avotiņš Vilces dabas parkā

Skatīt vairāk

Lielplatones internātpalīgskola

Lielplatones internātpalīgskola

Skatīt vairāk

Lielplatones muiža

Lielplatones muiža

Skatīt vairāk

Lielplatones muižas veļas māja (vešūzis)

Lielplatones muižas veļas māja (vešūzis)

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta amatierteātris

Lielplatones pagasta amatierteātris

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta bērnu vokālais ansamblis

Lielplatones pagasta bērnu vokālais ansamblis

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta bibliotēka

Lielplatones pagasta bibliotēka

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta jauktais vokālais ansamblis "Vīnava"

Lielplatones pagasta jauktais vokālais ansamblis "Vīnava"

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs „Audzis”

Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs „Audzis”

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta pārvalde

Lielplatones pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta pirmsskolas deju kolektīvs

Lielplatones pagasta pirmsskolas deju kolektīvs

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta senioru deju kolektīvs „Mārtiņš”

Lielplatones pagasta senioru deju kolektīvs „Mārtiņš”

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta Tautas nams

Lielplatones pagasta Tautas nams

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta vecākās paaudzes sadzīves tradīciju ansamblis „Mežābele”

Lielplatones pagasta vecākās paaudzes sadzīves tradīciju ansamblis „Mežābele”

Skatīt vairāk

Lielplatones pagasta vīru vokālais ansamblis "Tikai tev!"

Lielplatones pagasta vīru vokālais ansamblis "Tikai tev!"

Skatīt vairāk

Lielplatones parks

Lielplatones parks

Skatīt vairāk

Lielplatones skolas sporta taka Tīsi

Lielplatones skolas sporta taka Tīsi

Skatīt vairāk

Lielsesavas kungu māja

Lielsesavas kungu māja

Skatīt vairāk

Lielvircavas bibliotēka

Lielvircavas bibliotēka

Skatīt vairāk

Lielvircavas dižozols

Lielvircavas dižozols

Skatīt vairāk

Lielvircavas Kultūras nams

Lielvircavas Kultūras nams

Skatīt vairāk

Lielvircavas luterāņu baznīca

Lielvircavas luterāņu baznīca

Skatīt vairāk

Lielvircavas muiža

Lielvircavas muiža

Skatīt vairāk

Lielvircavas pamatskola

Lielvircavas pamatskola

Skatīt vairāk

Lietišķās mākslas studija "Staļģene"

Lietišķās mākslas studija "Staļģene"

Skatīt vairāk

Līgas medus

Līgas medus

Skatīt vairāk

Līvbērzes bibliotēka

Līvbērzes bibliotēka

Skatīt vairāk

Līvbērzes katoļu baznīca

Līvbērzes katoļu baznīca

Skatīt vairāk

Līvbērzes Kultūras nams

Līvbērzes Kultūras nams

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta amatierteātris

Līvbērzes pagasta amatierteātris

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta folkloras kopa „Zemgaļi”

Līvbērzes pagasta folkloras kopa „Zemgaļi”

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta jauniešu deju kolektīvs „Spīgana”

Līvbērzes pagasta jauniešu deju kolektīvs „Spīgana”

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta padome

Līvbērzes pagasta padome

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta pirmsskolas deju kolektīvs "Spīganiņa"

Līvbērzes pagasta pirmsskolas deju kolektīvs "Spīganiņa"

Skatīt vairāk

Līvbērzes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Miestiņš”

Līvbērzes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Miestiņš”

Skatīt vairāk

Līvbērzes Sporta halle

Līvbērzes Sporta halle

Skatīt vairāk

Līvbērzes vidusskola

Līvbērzes vidusskola

Skatīt vairāk

Līvbērzes vidusskolas parks

Līvbērzes vidusskolas parks

Skatīt vairāk

Ložmetējkalna piemiņas zīme

Ložmetējkalna piemiņas zīme

Skatīt vairāk

Ložmetējkalns

Ložmetējkalns

Skatīt vairāk

LPKS Latraps Biodīzeļdegvielas ražotne

LPKS Latraps Biodīzeļdegvielas ražotne

Skatīt vairāk

Meitenes robežkontroles punkts

Meitenes robežkontroles punkts

Skatīt vairāk

Melno dzirnavu drupas

Melno dzirnavu drupas

Skatīt vairāk

Mežciema dīķis

Mežciema dīķis

Skatīt vairāk

Mežs pie Kalciema vidusskolas

Mežs pie Kalciema vidusskolas

Skatīt vairāk

Mīlestības aleja Lielplatones muižas parkā

Mīlestības aleja Lielplatones muižas parkā

Skatīt vairāk

Mīlestības goba

Mīlestības goba

Skatīt vairāk

Mīlestības kalniņš Vilcē

Mīlestības kalniņš Vilcē

Skatīt vairāk

Muntēnu dižozols

Muntēnu dižozols

Skatīt vairāk

Mūrmuižas akmens tilts

Mūrmuižas akmens tilts

Skatīt vairāk

Mūrmuižas dzirnavas

Mūrmuižas dzirnavas

Skatīt vairāk

Mūrmuižas taka

Mūrmuižas taka

Skatīt vairāk

Nākotnes bibliotēka

Nākotnes bibliotēka

Skatīt vairāk

Nākotnes ciemata simboliskais uzraksts

Nākotnes ciemata simboliskais uzraksts

Skatīt vairāk

Nākotnes dabas taka

Nākotnes dabas taka

Skatīt vairāk

Nākotnes dabas takas dīķis

Nākotnes dabas takas dīķis

Skatīt vairāk

Oglaines muiža

Oglaines muiža

Skatīt vairāk

Oglaines muižas parks

Oglaines muižas parks

Skatīt vairāk

Pelēkais akmens pie Vilces  bērnudārza

Pelēkais akmens pie Vilces bērnudārza

Skatīt vairāk

Pēterlauku vējdzirnavas

Pēterlauku vējdzirnavas

Skatīt vairāk

Piemiņas akmens Jaunsvirlaukas skolai

Piemiņas akmens Jaunsvirlaukas skolai

Skatīt vairāk

Piemiņas akmens no Latvijas izsūtītajiem Zaļenieku iedzīvotājiem

Piemiņas akmens no Latvijas izsūtītajiem Zaļenieku iedzīvotājiem

Skatīt vairāk

Piemiņas akmens Svētes skolas 160.gadu jubilejai

Piemiņas akmens Svētes skolas 160.gadu jubilejai

Skatīt vairāk

Piemiņas akmens Vilces skolas dibināšanai

Piemiņas akmens Vilces skolas dibināšanai

Skatīt vairāk

Piemiņas plāksne Arturam Hercam

Piemiņas plāksne Arturam Hercam

Skatīt vairāk

Piemiņas plāksne melioratoru darbam (Bērvircavā)

Piemiņas plāksne melioratoru darbam (Bērvircavā)

Skatīt vairāk

Piemineklis "TĒVIJAS KARA VAROŅIEM. 1941-1945. " Zaļeniekos

Piemineklis "TĒVIJAS KARA VAROŅIEM. 1941-1945. " Zaļeniekos

Skatīt vairāk

Piemineklis 1705. gadā kaujā kritušo zviedru karavīru atdusas vietā

Piemineklis 1705. gadā kaujā kritušo zviedru karavīru atdusas vietā

Skatīt vairāk

Piemineklis 1705. gada Mūrmuižas kaujai

Piemineklis 1705. gada Mūrmuižas kaujai

Skatīt vairāk

Piemineklis Jurim Alunānam

Piemineklis Jurim Alunānam

Skatīt vairāk

Piemineklis latviešu strēlniekiem

Piemineklis latviešu strēlniekiem

Skatīt vairāk

Piemineklis Pirmā pasaules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem Sileniekos

Piemineklis Pirmā pasaules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem Sileniekos

Skatīt vairāk

PII Taurenītis Nākotnē

PII Taurenītis Nākotnē

Skatīt vairāk

Piparmētru namiņš

Piparmētru namiņš

Skatīt vairāk

Platones pagasta bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”

Platones pagasta bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”

Skatīt vairāk

Platones pagasta bibliotēka

Platones pagasta bibliotēka

Skatīt vairāk

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pali”

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pali”

Skatīt vairāk

Platones pagasta pārvalde

Platones pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Platones pagasta senioru deju kolektīvs "Saulessvece"

Platones pagasta senioru deju kolektīvs "Saulessvece"

Skatīt vairāk

Platones pagasta vokālā grupa „Savējie”

Platones pagasta vokālā grupa „Savējie”

Skatīt vairāk

Platones pagasta Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālais ansamblis "Junda"

Platones pagasta Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālais ansamblis "Junda"

Skatīt vairāk

Platones pamatskola

Platones pamatskola

Skatīt vairāk

Platones skolas jubilejas akmens

Platones skolas jubilejas akmens

Skatīt vairāk

Platones ūdenskrātuve

Platones ūdenskrātuve

Skatīt vairāk

Putnu vērošanas tornis Svētes palienes pļavās

Putnu vērošanas tornis Svētes palienes pļavās

Skatīt vairāk

Ragumuižas klēts

Ragumuižas klēts

Skatīt vairāk

Ragumuižas parks

Ragumuižas parks

Skatīt vairāk

Ražotne "Maiga"

Ražotne "Maiga"

Skatīt vairāk

Restorāns - Viesu nams "Aitiņlauvas"

Restorāns - Viesu nams "Aitiņlauvas"

Skatīt vairāk

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle (Valgundes klosteris)

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle (Valgundes klosteris)

Skatīt vairāk

Riņķa krusts

Riņķa krusts

Skatīt vairāk

RT-Timber SIA

RT-Timber SIA

Skatīt vairāk

Rukūzes taka

Rukūzes taka

Skatīt vairāk

Saimniecība "Pie tēvoča Garika"

Saimniecība "Pie tēvoča Garika"

Skatīt vairāk

Saimnieka mājas Meņģeļi

Saimnieka mājas Meņģeļi

Skatīt vairāk

Septiņu brūču Dievmātes baznīca

Septiņu brūču Dievmātes baznīca

Skatīt vairāk

Sesavas bibliotēka

Sesavas bibliotēka

Skatīt vairāk

Sesavas dzirnavas

Sesavas dzirnavas

Skatīt vairāk

Sesavas luterāņu baznīca

Sesavas luterāņu baznīca

Skatīt vairāk

Sesavas pagasta Bērvircavas amatierteātris

Sesavas pagasta Bērvircavas amatierteātris

Skatīt vairāk

Sesavas pagasta padome

Sesavas pagasta padome

Skatīt vairāk

Sesavas pagasta senioru deju kolektīvs „Virši zied”

Sesavas pagasta senioru deju kolektīvs „Virši zied”

Skatīt vairāk

Sesavas pagasta Sesavas tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Pāris”

Sesavas pagasta Sesavas tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Pāris”

Skatīt vairāk

Sesavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sonora"

Sesavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sonora"

Skatīt vairāk

Sesavas pamatskola

Sesavas pamatskola

Skatīt vairāk

Sesavas parks un estrāde

Sesavas parks un estrāde

Skatīt vairāk

Sesavas pirmā skola

Sesavas pirmā skola

Skatīt vairāk

Sesavas skolas akmens

Sesavas skolas akmens

Skatīt vairāk

Sesavas Sporta halle

Sesavas Sporta halle

Skatīt vairāk

Sesavas Tautas nams

Sesavas Tautas nams

Skatīt vairāk

SIA  Arosa-R

SIA Arosa-R

Skatīt vairāk

SIA "Baltijas Helikopters"

SIA "Baltijas Helikopters"

Skatīt vairāk

SIA Laflora

SIA Laflora

Skatīt vairāk

Sidrabenes parks

Sidrabenes parks

Skatīt vairāk

Šķibes pamatskola

Šķibes pamatskola

Skatīt vairāk

Skolas kalniņš

Skolas kalniņš

Skatīt vairāk

Skursteņmuiža ar parku

Skursteņmuiža ar parku

Skatīt vairāk

Skursteņmuižas Skursteņkalns

Skursteņmuižas Skursteņkalns

Skatīt vairāk

Skursteņskola Sesavas pagastā

Skursteņskola Sesavas pagastā

Skatīt vairāk

Soda liepa

Soda liepa

Skatīt vairāk

Spēka osis

Spēka osis

Skatīt vairāk

Stādaudzētava "Dimzas"

Stādaudzētava "Dimzas"

Skatīt vairāk

Stādaudzētava "Ozoli"

Stādaudzētava "Ozoli"

Skatīt vairāk

Staļģenes Bērnu un jauniešu centrs

Staļģenes Bērnu un jauniešu centrs

Skatīt vairāk

Staļģenes bērnudārzs

Staļģenes bērnudārzs

Skatīt vairāk

Staļģenes muiža

Staļģenes muiža

Skatīt vairāk

Staļģenes skolas parks

Staļģenes skolas parks

Skatīt vairāk

Staļģenes vidusskola

Staļģenes vidusskola

Skatīt vairāk

Staļģenes vidusskolas simbols- kokā grebta pūce

Staļģenes vidusskolas simbols- kokā grebta pūce

Skatīt vairāk

Stallis "Ormaņi"

Stallis "Ormaņi"

Skatīt vairāk

Strausu ferma "Mazzariņi"

Strausu ferma "Mazzariņi"

Skatīt vairāk

Strūklaka pie Aizupes pamatskolas

Strūklaka pie Aizupes pamatskolas

Skatīt vairāk

Strūklaka Vircavas skvērā

Strūklaka Vircavas skvērā

Skatīt vairāk

Strunguļu mežs

Strunguļu mežs

Skatīt vairāk

Svētes Keramikas darbnīca

Svētes Keramikas darbnīca

Skatīt vairāk

Svētes maize

Svētes maize

Skatīt vairāk

Svētes muižas pils

Svētes muižas pils

Skatīt vairāk

Svētes pagasta fokloras kopa "Dālava"

Svētes pagasta fokloras kopa "Dālava"

Skatīt vairāk

Svētes pagasta pārvalde

Svētes pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Svētes pagasta senioru deju kolektīvs „Brūklenājs”

Svētes pagasta senioru deju kolektīvs „Brūklenājs”

Skatīt vairāk

Svētes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis”

Svētes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis”

Skatīt vairāk

Svētes palienes pļavas

Svētes palienes pļavas

Skatīt vairāk

Svētes pamatskola

Svētes pamatskola

Skatīt vairāk

Svētes upe

Svētes upe

Skatīt vairāk

Tautas lietišķās mākslas studija "Līve"

Tautas lietišķās mākslas studija "Līve"

Skatīt vairāk

Tautas lietišķās mākslas studija "Nākotne"

Tautas lietišķās mākslas studija "Nākotne"

Skatīt vairāk

Tērvetes. Zaļenieku un Krimūnu teritoriju robežpunkts.

Tērvetes. Zaļenieku un Krimūnu teritoriju robežpunkts.

Skatīt vairāk

Tilts pār Lielupi pie Kalciema

Tilts pār Lielupi pie Kalciema

Skatīt vairāk

Tilts pār Vircavu Mežciemā

Tilts pār Vircavu Mežciemā

Skatīt vairāk

Tīreļu bibliotēka

Tīreļu bibliotēka

Skatīt vairāk

Tīsu bāze

Tīsu bāze

Skatīt vairāk

Upe Platone

Upe Platone

Skatīt vairāk

Upe Sidrabe

Upe Sidrabe

Skatīt vairāk

Upe Tērvete

Upe Tērvete

Skatīt vairāk

Upes muiža- ģenerāļa Jāņa Baloža īpašums

Upes muiža- ģenerāļa Jāņa Baloža īpašums

Skatīt vairāk

Ūziņu 1.pakāpes pamatskola

Ūziņu 1.pakāpes pamatskola

Skatīt vairāk

Ūziņu bibliotēka

Ūziņu bibliotēka

Skatīt vairāk

Ūziņu karjeras

Ūziņu karjeras

Skatīt vairāk

Ūziņu Vecais parks, dibināts 1927.gadā

Ūziņu Vecais parks, dibināts 1927.gadā

Skatīt vairāk

Ūziņu vējdzirnavas un dzirnavnieka māja

Ūziņu vējdzirnavas un dzirnavnieka māja

Skatīt vairāk

Vaiteņu kapu zvanu tornis

Vaiteņu kapu zvanu tornis

Skatīt vairāk

Valgundes bibliotēka

Valgundes bibliotēka

Skatīt vairāk

Valgundes briežu dārzs

Valgundes briežu dārzs

Skatīt vairāk

Valgundes Jauniešu deju kolektīvs "Trādirīdis"

Valgundes Jauniešu deju kolektīvs "Trādirīdis"

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta amatierteātris "Atspulgs"

Valgundes pagasta amatierteātris "Atspulgs"

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta folkloras kopa "Nāburdzīte"

Valgundes pagasta folkloras kopa "Nāburdzīte"

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrs/ IKSC “Avoti”

Valgundes pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrs/ IKSC “Avoti”

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta pārvalde

Valgundes pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta senioru deju kolektīvs "Saulgrieži"

Valgundes pagasta senioru deju kolektīvs "Saulgrieži"

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzija”

Valgundes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzija”

Skatīt vairāk

Valgundes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Valgundietis”

Valgundes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Valgundietis”

Skatīt vairāk

Valgundes Sporta halle

Valgundes Sporta halle

Skatīt vairāk

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Elejas nodaļa

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Elejas nodaļa

Skatīt vairāk

Vecais Vircavas muižas parka tilts

Vecais Vircavas muižas parka tilts

Skatīt vairāk

Vējdzirnavas Lielvircavā

Vējdzirnavas Lielvircavā

Skatīt vairāk

Vella grava Vilces dabas parkā

Vella grava Vilces dabas parkā

Skatīt vairāk

Velna jeb Barona tiltiņš Vilces dabas parkā

Velna jeb Barona tiltiņš Vilces dabas parkā

Skatīt vairāk

Vēsturiskais tilts pār Vircavu

Vēsturiskais tilts pār Vircavu

Skatīt vairāk

Vidusmuiža

Vidusmuiža

Skatīt vairāk

Viesnīca "Senlīči"

Viesnīca "Senlīči"

Skatīt vairāk

Viesu nams "Galzemji"

Viesu nams "Galzemji"

Skatīt vairāk

Viesu nams "Guntmārītes"

Viesu nams "Guntmārītes"

Skatīt vairāk

Viesu nams "Pūteļkrogs"

Viesu nams "Pūteļkrogs"

Skatīt vairāk

Viesu nams Upeslīči atpūtai

Viesu nams Upeslīči atpūtai

Skatīt vairāk

Viesu nams Upmaļi

Viesu nams Upmaļi

Skatīt vairāk

Vilces bērnudārzs

Vilces bērnudārzs

Skatīt vairāk

Vilces muiža

Vilces muiža

Skatīt vairāk

Vilces pagasta bibliotēka

Vilces pagasta bibliotēka

Skatīt vairāk

Vilces pagasta Ķīves bibliotēka un pirmā Vilces pagasta skolas ēka

Vilces pagasta Ķīves bibliotēka un pirmā Vilces pagasta skolas ēka

Skatīt vairāk

Vilces pagasta pārvalde

Vilces pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Vilces pagasta Senioru deju kolektīvs “Vecie vilki”

Vilces pagasta Senioru deju kolektīvs “Vecie vilki”

Skatīt vairāk

Vilces pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis „Vakarvējš”

Vilces pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis „Vakarvējš”

Skatīt vairāk

Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vilciņš"

Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vilciņš"

Skatīt vairāk

Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Medaga”

Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Medaga”

Skatīt vairāk

Vilces pagasta Vilces Tautas nams

Vilces pagasta Vilces Tautas nams

Skatīt vairāk

Vilces pamatskola

Vilces pamatskola

Skatīt vairāk

Vilces pilskalns

Vilces pilskalns

Skatīt vairāk

Vilces Sporta halle

Vilces Sporta halle

Skatīt vairāk

Vilces upe

Vilces upe

Skatīt vairāk

Vilces Zaķu pļava

Vilces Zaķu pļava

Skatīt vairāk

VILKI, Jelgavas novada Svētes pagasta zemnieku saimniecība

VILKI, Jelgavas novada Svētes pagasta zemnieku saimniecība

Skatīt vairāk

Vircavas muiža (Vircavas vidusskola)

Vircavas muiža (Vircavas vidusskola)

Skatīt vairāk

Vircavas muižas parka ozols 2

Vircavas muižas parka ozols 2

Skatīt vairāk

Vircavas muižas parks

Vircavas muižas parks

Skatīt vairāk

Vircavas muižas pārvaldnieka māja

Vircavas muižas pārvaldnieka māja

Skatīt vairāk

Vircavas pagasta bērnu deju kolektīvs „Mazputniņš”

Vircavas pagasta bērnu deju kolektīvs „Mazputniņš”

Skatīt vairāk

Vircavas pagasta bibliotēka

Vircavas pagasta bibliotēka

Skatīt vairāk

Vircavas pagasta pārvalde

Vircavas pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Vircavas pagasta senioru deju kolektīvs “Vakarvējš”

Vircavas pagasta senioru deju kolektīvs “Vakarvējš”

Skatīt vairāk

Vircavas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Laimes lāči"

Vircavas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Laimes lāči"

Skatīt vairāk

Vircavas parka dižozols

Vircavas parka dižozols

Skatīt vairāk

Vircavas PII Spārīte

Vircavas PII Spārīte

Skatīt vairāk

Vircavas skolas dibināšanas piemiņas akmens

Vircavas skolas dibināšanas piemiņas akmens

Skatīt vairāk

Vircavas Sporta halle

Vircavas Sporta halle

Skatīt vairāk

Vircavas Tautas nams

Vircavas Tautas nams

Skatīt vairāk

Vircavas upe

Vircavas upe

Skatīt vairāk

VUGD Zemgales reģiona brigāde

VUGD Zemgales reģiona brigāde

Skatīt vairāk

Z/s "Klīves"

Z/s "Klīves"

Skatīt vairāk

Z/s "Zaļenieku kokaudzētava"

Z/s "Zaļenieku kokaudzētava"

Skatīt vairāk

Z/S RAFA kaņepes

Z/S RAFA kaņepes

Skatīt vairāk

z/s Trubenieki

z/s Trubenieki

Skatīt vairāk

Z/S Vilki dižozls

Z/S Vilki dižozls

Skatīt vairāk

Zaļās draudzes baznīca

Zaļās draudzes baznīca

Skatīt vairāk

Zaļenieku (Zaļā) muiža

Zaļenieku (Zaļā) muiža

Skatīt vairāk

Zaļenieku Dabas parks un dižkoki

Zaļenieku Dabas parks un dižkoki

Skatīt vairāk

Zaļenieku dižgoba

Zaļenieku dižgoba

Skatīt vairāk

Zaļenieku Izglītības centrs

Zaļenieku Izglītības centrs

Skatīt vairāk

Zaļenieku Kultūras nams

Zaļenieku Kultūras nams

Skatīt vairāk

Zaļenieku luterāņu baznīca

Zaļenieku luterāņu baznīca

Skatīt vairāk

Zaļenieku ozols

Zaļenieku ozols

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta bērnu vokālais ansamblis "Zaļumiņi"

Zaļenieku pagasta bērnu vokālais ansamblis "Zaļumiņi"

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta meiteņu vokālais ansamblis "Zaļguntiņas"

Zaļenieku pagasta meiteņu vokālais ansamblis "Zaļguntiņas"

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta pārvalde

Zaļenieku pagasta pārvalde

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta senioru deju kolektīvs "Zaļais dancis"

Zaļenieku pagasta senioru deju kolektīvs "Zaļais dancis"

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta sieviešu koris

Zaļenieku pagasta sieviešu koris

Skatīt vairāk

Zaļenieku pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lustīgais"

Zaļenieku pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lustīgais"

Skatīt vairāk

Ziedkalnes baptistu draudzes nams

Ziedkalnes baptistu draudzes nams

Skatīt vairāk

Ziedkalnes bibliotēka

Ziedkalnes bibliotēka

Skatīt vairāk

Zīlēnu ( Eliasa ) osis

Zīlēnu ( Eliasa ) osis

Skatīt vairāk

Zvanu muzejs Blankenfeldes muižā

Zvanu muzejs Blankenfeldes muižā

Skatīt vairāk